Gassen

Het soortelijk gewicht van gassen wordt altijd weergegeven bij een temperatuur van 0°Celsius en bij een druk van 1 bar.
In onderstaande tabel vind je de soortelijke gewichten van de verschillende gassoorten.

g/cm³ kg/m³
Acetyleen 0,0012 1,16
Ethaan 0,0013 1,34
Ethyleen 0,0013 1,25
Ammoniakgas 0,0008 0,765
Cokesovengas 0,0007 0,67
g/cm³ kg/m³
Generatorgas 0,0008 0,82
Helium 0,0002 0,18
Hoogovengietgas 0,0013 1,3
Koolstofdioxide 0,002 1,97
Koolstofmonoxide 0,0013 1,25
Lichtgas 0,0007 0,65
Lucht 0,0013 1,29
Methaan 0,0007 0,72
Neon 0,0009 0,9
Steenkoolgas 0,0005 0,53
Stikstofgas 0,0013 1,26
g/cm³ kg/m³
Stikstofdioxide 0,0021 2,06
Stikstofmonoxide 0,0014 1,35
Lachgas 0,002 1,98
Waterdamp van 100 °C 0,0006 0,6
Waterstofgas 0,00009 0,09
Zoutzuurgas 0,0016 1,62
Zuurstofgas 0,0014 1,43
Zwaveldioxide 0,0029 2,86
Waterstofsulfide 0,0016 1,58