Vloeistoffen

Van veel vloeistoffen vind je hier het soortelijke gewicht.

Vloeistof g/cm³ kg/cm³
Aceton 0,8 800
Natriumhydroxide 25% 1,3 1300
Alcohol 0,79 790
Benzine 0,7 700
Benzeen 0,88 880
Bier 1,02 1020
Dichloor 1,51 1510
Vloeistof g/cm³ kg/cm³
Chloroform 1,48 1480
Ether 0,72 720
Diesel 0,84 840
Glycerol 1,26 1260
Helium 0,15 150
Koolteer 0,83 830
Kwik 13,596 13596
Melk 1,03 1030
Lijnolie 0,94 940
Olijfolie 0,92 920
Raapolie 0,91 910
Vloeistof g/cm³ kg/cm³
Terpentijnolie 0,84 840
N-pentaan 0,63 630
Petroleum 0,8 800
Salpeterzuur 1,5 1500
Distikstof 0,79 790
Tetrachloorkoolstof 1,63 1630
Tolueen 0,88 880
Water 0,998 998
zeewater 1,024 1024
Diwaterstof 0,06 60
Dizuurstof 1,13 1130
Zwavelzuur 1,84 1840